Hopp til innholdet
🕹️ Fri frakt 1000kr 📦🤗 Vi tibyr Visa, Klarna og Vipps! 🎮 Trygg og rask utsending innen 24 timer! 🕛 Wahoo! 🚀
🕹️ Fri frakt 1000kr 📦🤗 Trygg og rask utsending innen 24 timer! 🕛 Wahoo! 🚀

Salgsbetingelser

Innledning

Kjøp som gjennomføres på Gamingsjappa.no er regulert av følgende salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For å gjennomføre et kjøp på Gamingsjappa.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.


Hurtiglinker

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
Til toppen av siden

2. Partene

Selger er Gamingsjappa v/Pixeltronic AS, Tvetenveien 156, 0671 Oslo, med organisasjonsnr. 928049647, og kan kontaktes via e-post mail@gamingsjappa.no eller telefon 91 92 95 99, heretter betegnet i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
Til toppen av siden

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen alle avgifter og tilleggskostnader. Ved utsjekk vil kassen opplyse om den endelige totalprisen for bestillingen, inkludert, men ikke begrenset til, kostnader som porto og ekspedisjonsgebyrer. Frakt er gratis for alle ordre over kr. 1700,-. For ordre under dette beløpet vil fraktomkostningen variere mellom kr. 39,- til kr. 149,- avhengig av vekt og størrelse. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.
Til toppen av siden

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Det er kjøpers ansvar å påse at opplysninger som navn, leveringsadresse, e-post, telefonnummer ol. er korrekt. Kvittering for kjøpet vil bli sendt via e-post.
Til toppen av siden

5. Betalingen

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved utsjekk gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, Klarna, Vipps eller Paypal. Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan bare handle med eget bankkort (debetkort) som er egnet til dette, eller be foresatt om å gjennomføre kjøpet. I slike tilfeller blir foresatt ansett som kjøper.

Det er mulig å gi oss tips som en del av kjøpsprosessen. Det er helt frivillig om kjøper ønsker å gi tips eller ikke, og standardinnstillingen er satt til å ikke gi noe tips slik at kjøper er selv nødt til å velge dette. Ved eventuelle returer eller refusjoner av andre grunner vil gitt tips ikke være en del av refusjonssummen.
Til toppen av siden

6. Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Gamingsjappa.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt, kan din bestilling eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Skulle en slik situasjon oppstå kan kjøper fritt heve kjøpet om ingen tilsvarende eller andre produkter er ønskelige.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen/e. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen eller til relevant hentested med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Merk at Gamingsjappa.no kun leverer til Fastlands-Norge og Svalbard.

Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside, med unntak av brukte produkter.
Til toppen av siden

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen er du selv nødt til å kontakte Posten for å rette erstatningskrav (ref. Postens vilkår §9). Pass på at du tar grundige bilder av skaden og av emballasjen med en gang du legger merke til skaden slik at du kan dokumentere dette til Posten. De vil også kreve kvitteringen for kjøpet som viser varens verdi.

Dersom sendingen ikke stemmer overens med det du har bestilt, vennligst kontakt oss så raskt som mulig slik at vi får ordnet en løsning.

Selger tar ikke ansvar for små og ubetydelige kosmetiske skader på pakning, emballasje, ytteresker ol. som potensielt kan skje under transport.
Til toppen av siden

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra samme dag som varen/e mottas. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra samme dag som siste leveranse mottas.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Link til og informasjon om angrerettskjemaet er inkludert i samme e-post som ordrebekreftelsen.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Angreretten gjelder ikke for CD-, DVD- og BluRay-plater, videospill og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt. Angreretten gjelder heller ikke ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Refusjon av porto gjelder kun dersom hele kjøpet returneres. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake slik at forsendelsen kan spores av selger.

Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode. Det må påregnes et par virkedager avhengig av hvilken bank som er ansvarlig for transaksjonen før beløpet er tilbake på konto.
Til toppen av siden

Særskilte vilkår for bruktvarer

Alle brukte varer selges "som de er", med de begrensninger dette måtte medføre. En vare skal naturligvis være i brukbar tilstand, og selger skal gjøre sitt ytterste for at det opplyses om tilstand og alle eventuelle feil eller mangler på produktsiden. Grunnet bruktvarers natur og art, tilbys som regel ingen ytterligere garanti enn det som er opplyst på vår informasjonsside om bruktvarer. Unntak vil oppstå dersom det oppdages feil, mangler eller avvik fra forventet tilstand som ikke er opplyst på produktsiden. Vær spesielt oppmerksom på dette når det gjelder diskbaserte spill der det ikke er mulig å gi noen garanti for at en brukt disk fungerer uten problemer, da selv en liten og overfladisk rift kan være nok til å skape leseproblemer dersom den befinner seg på riktig sted.

Selger ber kjøper om å gjøre seg kjent og forstått med graderingssystemet som benyttes for brukte produkter for å få en så god idé om tilstanden som mulig. Vi ønsker deg naturligvis velkommen til å kontakte oss for be om detaljerte bilder av ett eller flere spesifikke produkter dersom du ønsker mer informasjon om tilstand før kjøp. Skulle feil eller mangler utover det som har blitt opplyst om bli oppdaget når bestillingen mottas ber vi deg snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan finne en løsning. Ved eventuell reklamasjon vil faktisk belastet frakt, tur eller retur, i utgangspunktet ikke bli refundert, med mindre uaktsomhet fra vår sin side kan påvises eller annet er avtalt. Normalt er det ingen angrefrist på bruktvarer, med mindre dette er avtalt på forhånd.
Til toppen av siden

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditering av den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
Til toppen av siden

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Merk at dette punktet ikke er gjeldende for bruktvarer, ref. særskilte vilkår for brukvarer under punkt 8.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selger kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, ref. Forbrukerkjøpsloven § 30. Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selgeren, må kjøper selv stå for disse utgiftene. Selger forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.
Til toppen av siden

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Ved ukjent eller feil adresse ol.
Dersom en leveranse blir returnert på grunn av ukjent eller feil adresse, eller av andre grunner i henhold til speditørens vilkår som kjøper burde ha forutsett og gjort selger oppmerksom på, vil gjeldende ordre bli kansellert og varen/es verdi refundert. Portoomkostninger vil ikke bli refundert da dette anses som mislighold fra kjøpers side. Det er kjøpers ansvar å sørge for at Posten har korrekt leveringsinformasjon i deres systemer som samsvarer med opplysningene gitt til selger. Dette kan sjekkes og oppdateres på posten.no. Klage ved retur pga. ukjent adresse må rettes til Posten.
OBS! Dersom du nettopp har flyttet til ny adresse, sjekk med Posten at din nye adresse er registrert hos dem før du gjennomfører en bestilling. Er du enda ikke registrert på din nye adresse hos Posten, så vil de ikke levere ut brev eller pakker til deg!

Gebyr ved uavhentede varer
Dersom kjøperen unnlater å hente en betalt leveranse og denne automatisk blir sendt i retur til selger i henhold til speditørens vilkår, kan kjøper bli belastet med et gebyr på kr. 250,- pluss de faktiske utleggene som har påløpt selger dersom returen resulterer i unødvendig ekstra arbeid og utgifter. Gebyret faller bort dersom det kan bevises at uaktsomhet fra kjøpers side ikke er skyld i returen.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.
Til toppen av siden

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.
Til toppen av siden

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Dersom du velger å skrive en produkt- eller partneromtale, vil omtalen og navnet du velger å bruke bli gjort synlig for andre kunder. Behandlingen av data vedrørende omtale om en partner er regulert gjennom en databehandleravtale (DPA) hvor Gamingsjappa.no er behandlingsansvarlig.

Dersom du kontakter Gamingsjappa.no via vårt kontaktsjema, lagres din e-posthenvendelse og kontaktinformasjon hos oss. Kontakter du Gamingsjappa.no via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging. Denne informasjonen vil ikke gjøres tilgjengelig for tredjeparter med mindre det er absolutt nødvendig for å gjennomføre forespørselen.

Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger her.
Til toppen av siden

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage.
Til toppen av siden

15. Opphavsrett

Alt innhold på disse nettsidene er Pixeltronic AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Pixeltronic AS.
Til toppen av siden

16. Forbehold om pris-, skrive- eller bildefeil

Vi tar forbehold om at det kan oppstå feil på pris, beskrivelser eller bilder på vår nettside. Ved prisfeil ønsker vi å honorere feilen med mindre det er eller burde være åpenbart at prisen er feil. Vi gjør vårt ytterste for at beskrivelser av våre produkter skal være så nøyaktige og korrekte som mulig, men også her kan skrivefeil eller misopplysninger forekomme. Disse vil bli rettet opp umiddelbart når vi legger merke til dem, og om du som kunde skulle oppdage feil setter vi stor pris på om du kontakter oss og gjør oss oppmerksomme på dette. Alle produktbilder på Gamingsjappa.no bør anses som veiledende, en representasjon av de faktiske produktene. Det kan oppstå forskjeller mellom bilder og det faktiske produktet, og fargerepresentasjon kan variere avhengig av hvilken skjerm bildet vises på. Skulle vi ved en bestilling oppdage vesentlig forskjell mellom bilde og produkt, vil vi ta kontakt med kunden og opplyse om dette i det tilfelle kunden da skulle ønske å heve kjøpet. Det samme gjelder om vi skulle oppdage feil i beskrivelse.
Til toppen av siden

Disse vilkårene ble sist oppdatert 27. desember 2023.